Slovensko – turkménska spoločnosť, o.z.

Sládkovičova 10
921 01 Piešťany Slovenská republika

Tel.: +421 33 7718-576, Fax: +421 33 7718-574
www.sts.sk, info@sts.sk

IČO 42400252, Banka: Sberbank Slovensko, a.s.

číslo účtu: 4040367200/3100,
IBAN: SK04 3100 0000 0040 4036 7200
SWIFT: LUBASKBX

Zahraniční predstavitelia

 

Veniyamin Rusakov
Atašé - Bielorusko
Mob.: +375 29 360 94 72
v.rusakov@sts.sk

Roman Daňo
Atašé - Česká republka
Mob.: +420 702 274 616
r.dano@sts.sk

 

Gholamheidar Abdollah Ordoo
Atašé – Irán
Mob.: +98 915 519 5302
g.ordoo@sts.sk