Minister M. Lajčák rokoval v Paríži o slovenskom predsedníctve v EÚ

26.05.2016

O zámeroch a prioritách slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie hovoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v Paríži so svojim francúzskym rezortným partnerom Jeanom-Marcom Ayraultom.  Išlo o ich prvé bilaterálne rokovanie od nástupu francúzskeho ministra do funkcie vo februári tohto roka a od sformovania novej slovenskej vlády. 
 
Minister M. Lajčák vyzdvihol bezproblémovú úroveň slovensko-francúzskych vzťahov a intenzívne dvojstranné kontakty v uplynulom období. V júni minulého roka bol na Slovensku prezident François Hollande, v novembri zase minister M. Lajčák rokoval v Paríži s vtedajším ministrom zahraničných vecí Laurentom Fabiusom. Obe strany momentálne pracujú na návšteve prezidenta SR Andreja Kisku v Paríži koncom roka.
 
Minister Miroslav Lajčák v rozhovore s ministrom J.-M. Ayraultom podrobne informoval o prípravách na predsedníctvo SR v Rade EÚ a cieľoch, ktoré si v tejto súvislosti Slovensko kladie. „Chceme sa zamerať na veci, ktoré majú potenciál priniesť prospech občanom, spájať nás a posilňovať jednotu EÚ,“ zdôraznil minister M. Lajčák. Preto sa budeme podľa jeho slov počas polročného predsedníctva orientovať na dosiahnutie konkrétnych a viditeľných výsledkov pri takých projektoch, ako je vytváranie spoločného trhu pre digitálne služby, energetickej únie a hospodárskej a menovej únie.
 
M. Lajčák poukázal aj na dve najväčšie európske témy, ktoré budú mať dosah na slovenské predsedníctvo a to je migrácia a referendum v Británii o nastavení jej budúcich vzťahov s EÚ. 
 
Obaja ministri tiež prediskutovali situáciu na Ukrajine, vzťahy s Ruskom, vývoj v Sýrii a Iraku, stratégiu boja proti terorizmu na Blízkom východe, ale aj v severnej a strednej Afrike, kde sa Francúzsko tradične angažuje. 

Dialóg s ázijskými partnermi naberá na intenzite už pred predsedníctvom SR v Rade EÚ

20.05.2016

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek sa dnes (20. mája 2016) zúčastnil na neformálnom stretnutí s rezidentnými veľvyslancami ázijského teritória. Na stretnutí sa zúčastnili veľvyslanci Indonézie, Indie, Japonska, Kórejskej republiky, Vietnamu a chargé d´affaires a.i. Číny v SR.

Štátny tajomník L. Parízek potvrdil význam regiónu Ázie a Pacifiku ako významného partnera pre ekonomickú spoluprácu i politický dialóg. V centre zahraničnej politiky SR vo vzťahu k teritóriu je vytváranie priaznivých podmienok pre napĺňanie obchodno-ekonomických záujmov, vrátane podpory prílevu priamych zahraničných investícií s dôrazom na odvetvia so silným inovačným potenciálom. L. Parízek Krátko informoval o prioritách bilaterálnych vzťahov s krajinami Ázie, spolupráci vo formáte V4+(Japonsko, J. Kórea, Čína, India), vzťahoch EÚ/Ázia a multilaterálnej spolupráci EÚ s Áziou.

Pracovná večera s členmi delegácie výborov Európskeho parlamentu

19.05.2016

Prípravy na predsedníctvo SR v Rade EÚ, ako aj otázky týkajúce sa prehlbovania hospodárskej a menovej únie, budovania jednotného digitálneho trhu, energetickej únie a sociálnych práv boli hlavnými témami stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a splnomocnenca vlády pre predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka s poslancami dvoch výborov Európskeho parlamentu – Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Na pracovnej večeri v stredu 18. mája sa zúčastnili aj poslanci Národnej rady SR, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a zástupcovia Ministerstva financií SR. „Úzka spolupráca s partnermi v Európskom parlamente bude pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ potrebná pri hľadaní efektívnych riešení aktuálnych výziev, akými sú nezamestnanosť mladých, vyrovnávanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ,“ uviedol štátny tajomník Ivan Korčok. 

Predstavitelia výborov Európskeho parlamentu sa počas dvojdňového pobytu na Slovensku stretli s predstaviteľmi vybraných inštitúcií na štátnej i regionálnej úrovni, ale aj so sociálnymi partnermi, zástupcami mimovládnej i súkromnej sféry. Cieľom návštev delegácií výborov EP v členských krajinách, ktoré budú predsedať Rade EÚ, je bližšie oboznámenie sa s prioritami nadchádzajúceho predsedníctva a postojmi partnerov na národnej úrovni k hlavným témam EÚ agendy. 

Podnikateľská misia do Turkménska

13.12.2015

Pri príležitosti oficiálnej návštevy PPV a MiZV a EZ SR M. Lajčáka v Turkménsku, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v spolupráci s MZVaEZ SR a Veľvyslanectvom SR v Taškente zorganizovala v dňoch 9. – 13. 12. 2015 podnikateľskú misiu.

Cieľom podnikateľskej misie bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s turkménskymi partnermi v oblastiach priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva a cestovného ruchu.

Turkménsko patrí medzi krajiny s najväčšími zásobami zemného plynu na svete a uvedomuje si potrebu modernizácie hospodárstva, ktoré v posledných rokoch neustále rastie, preto aj táto podnikateľská misia má prispieť k rozvoju a zintenzívneniu slovensko-turkménskych ekonomických vzťahov s cieľom využiť potenciál vzájomnej spolupráce.

O možnosti zintenzívnenia politického dialógu a zapojenia Slovenska do projektov modernizácie a diverzifikácie turkménskej ekonomiky rokoval podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák s prezidentom Turkménska Gurbangulym Berdimohamedovom, kde  tlmočil záujem Slovenska o oživenie politických kontaktov a rozvoj spolupráce najmä v ekonomickej oblasti cez konkrétne projekty. 

Na rokovaní so svojim rezortným partnerom, podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Rašídom Meredovom, minister M. Lajčák prediskutoval spôsoby a oblasti, v ktorých by mohlo dôjsť k aktívnemu rozvoju a posilneniu dvojstrannej spolupráce. Spoločne podpísali Protokol o spolupráci medzi ministerstvami zahraničných vecí oboch krajín, ktorým sa vytvára základ pre zintenzívnenie politického dialógu na viacerých úrovniach.
Ministri sa tiež dohodli, že obe krajiny začnú prehodnocovanie a aktualizovanie zmluvnej základne, vrátane modernizácie dohody o podpore a ochrane investícií, ktorá má vytvoriť vhodné predpoklady na rozšírenie ekonomických aktivít, najmä v oblasti investícií. Priestor pritom existuje podľa ministra M. Lajčáka v sektore energetiky, infraštruktúry, v poľnohospodárstve či v zdravotníctve.

Súčasťou programu slovenskej delegácie bol aj Slovensko-turkménsky okrúhly stôl, usporiadaný v spolupráci s Turkménskou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorý svojím príhovorom otvoril PPV a MiZV a EZ SR M. Lajčák ako aj A. Dadayev, predseda Zväzu podnikateľov a priemyselníkov Turkménska. Počas okrúhleho stola vystúpili so svojimi príspevkami zástupcovia Ministerstva hospodárstva a rozvoja Turkménska, Ministerstva obchodu a zahraničných vzťahov Turkménska či Ministerstva výstavby a architektúry Turkménska.
Priestor odprezentovať činnosť svojich spoločností bol poskytnutý aj zúčastneným slovenským zástupcom, rovnako aj predstaviteľom turkménskych firiem. Spolu sa okrúhleho stola zúčastnili 4 slovenské spoločnosti a 14 turkménskych.
O možných spoločných projektoch a podnikateľských aktivitách, zúčastnené spoločnosti rokovali počas  bilaterálnych stretnutí v rámci podujatia.
Počas podnikateľskej misie v Ašchabáde mala slovenská delegácia možnosť navštíviť aj rad miestnych priemyselných podnikov.

EÚ začala rokovať aj s Turkménskom o dovoze kaspického plynu

Brusel 14. júla (TASR) - Začalo sa prvé zasadnutie novej pracovnej skupiny na vysokej úrovni, keď sa na pôde Európskej komisie (EK) stretli delegácie z krajín na východ od EÚ, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť Južného plynovodného koridoru. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Slovenský eurokomisár pripomenul, že členmi tejto novej skupiny sú Azerbajdžan, Turecko a Gruzínsko, a takisto aj Turkménsko, ktoré má veľmi vysoké zásoby plynu.

"Prediskutovali sme možnosti vybudovania takzvaného Transkaspického plynovodu, ktorý by pripojil túto veľmi významnú krajinu z hľadiska zásob plynu na najväčšiu plynovodnú sieť, ktorá sa začína odvíjať od budovania Južného plynovodného koridoru," uviedol Šefčovič.

Podľa jeho slov účelom prvého stretnutia tejto skupiny bolo hľadať riešenia pre technické, právne a tiež finančné otázky, aby sa na budúcom stretnutí, na jeseň tohto roku, mohli venovať podstatnejším problémom.

"Turkménsko má veľký záujem na ďalšej diverzifikácii vývozu svojej produkcie plynu. Turkménska strana dlhodobo avizuje pripravenosť zásobovať Európu 30 až 40 miliardami kubických metrov plynu ročne," upozornil Šefčovič. Spresnil, že je to zhruba 10 % súčasnej európskej spotreby.

Hlavnou otázkou podľa Šefčoviča zostáva, ako dopraviť turkménsky plyn do Európy, ako preklenúť otázku tranzitu cez Kaspické more, a práve tieto otázky sa začali dnes riešiť na expertnej úrovni.

Únia chce turkménsky plyn

správy

Európska únia, ktorá chce zmenšiť svoju závislosť od dodávok energií z Ruska, očakáva, že v roku 2019 začne prijímať dodávky zemného plynu z Turkménska. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý je zodpovedný za Energetickú úniu.

„Pre Turkménsko je veľmi dôležité diverzifikovať svoje možnosti exportu a pre EÚ je veľmi dôležité diverzifikovať import,“ povedal Šefčovič v turkménskom hlavnom meste Ašchabad. „Európa očakáva, že dodávky tukménskeho plynu sa začnú od roku 2019,“ uviedol. Turkménsko, ktoré má štvrté najväčšie zásoby zemného plynu na svete, chce exportovať plyn aj inými trasami ako cez Rusko. Moskva totiž v tomto roku zredukuje dovoz turkménskeho plynu na 4 mld. kubických metrov z úrovne 11 mld. kubických metrov v roku 2014.

Minulý rok Turkménsko a Turecko podpísali rámcovú dohodu o dodávkach plynu pre plánovaný plynovod prechádzajúci cez tureckú Anatoliu (TANAP), ktorý bude prepravovať plyn z azerbajdžanského ložiska Shah Deniz II v Kaspickom mori. TANAP sa postaví na úseku od turecko-gruzínskych hraníc po hranice Turecka s Bulharskom a Gréckom. Výstavba sa má dokončiť do konca roku 2018 a preprava plynu z ložiska Shah Deniz II sa má začať v roku 2019.

Návšteva ministra zahraničných vecí

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák odcestoval 11. februára 2015 do New Yorku, kde sa na pôde OSN stretol s jej generálnym tajomníkom Pan Ki-munom, predsedom Valného zhromaždenia OSN Samom Kutesom a ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi tejto medzinárodnej organizácie. Predmetom ich rozhovorov boli aktuálne otázky týkajúce sa bezpečnosti, mieru a rozvoja vo svete a úlohy OSN pri riešení globálnych výziev a problémov.

Minister M. Lajčák v OSN tiež spolupredsedal zasadnutiu Skupiny priateľov reformy bezpečnostného sektora (SSR). Slovensko vedie túto skupinu spoločne s Juhoafrickou republikou od roku 2007. V súčasnosti sa k nej hlási 39 členských krajín OSN, ktoré sa spoločne snažia podporovať aktivity zamerané na komplexnú pomoc pri budovaní efektívneho a občianskou spoločnosťou kontrolovaného bezpečnostného sektora a vlády zákona v jednotlivých krajinách sveta.

Minister M. Lajčák okrem toho vystúpil v Medzinárodnom mierovom inštitúte (International Peace Institute) s prednáškou na tému „OSN v období nových hrozieb a výziev - potreba novej investície do multilateralizmu“. Pobyt v New Yorku využil aj na sériu bilaterálnych stretnutí.

správy

Výsledky Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2014 - 2015

Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra umiestnila na 75. mieste. Oproti minulému roku si polepšila o 3 priečky. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2014-2015, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF). Po siedmych rokoch zhoršovania a minuloročnom historicky najhoršom umiestnení na 78. priečke dochádza v tomto roku k zmene trendu a malej korekcii pozície SR. Napriek tomu sa Slovensku nepodarilo dostať do prvej polovice rebríčka, v ktorej sa nachádzajú všetky krajiny EÚ okrem Chorvátska (77. miesto) a Grécka (81.).

„Obrat vo vývoji hodnotenia Slovenska spôsobilo najmä zvýšenie makroekonomickej stability, klesajúci deficit a intenzívnejší boj vlády s daňovými únikmi“, hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra. „Napriek tomu je pozícia Slovenska v rebríčku naďalej mimo- riadne nepriaznivá a je potrebné realizovať ďalšie zásadné opatrenia na zvýšenie našej konkurencieschopnosti, najmä zlepšiť fungovanie verejných inštitúcií – predovšetkým súdnictva a vymožiteľnosti práva, bojovať proti korupcii a klientelizmu, ktoré podnikatelia vnímajú mimoriadne kriticky a zvýšiť atraktívnosť daňového systému nie pridávaním, ale rušením výnimiek a znížením sadzby korporátnej dane na úroveň okolitých krajín“, dodáva Kičina. Ďalšími bariérami sú podľa Svetového ekonomického fóra administratívne zaťaženie, nízka transparentnosť a efektívnosť verejných výdavkov, rigidný pracovný kódex, zaostávajúci vzdelávací systém a nízka úroveň inovácií.

Pracovné stretnutie s prezidentom Cyklistickej federácie Turkménska

 

11.12.2015

 

Počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie  v Turkménsku prebehlo tiež pracovné stretnutie s prezidentom Cyklistickej federácie Turkménska, Dovranom Bakievom. Boli prejednané rôzne varianty pomoci rozvoja cyklistického športu v Turkménsku, ako napríklad výmena trénerských skúseností medzi jednotlivými klubmi Slovenska a Turkménska,  možnosť prípravy turkménskych cyklistov na Slovensku, prípadne materiálna pomoc turkménskemu cyklistickému športu. Pán Dovran Bakiev pogratuloval Slovensku k titulu majstra sveta v kategórii „Elite“, ktorý v tomto roku vybojoval slovenský cyklista Peter Sagan v americkom Richmonde.  Na záver pracovného stretnutia, člen výkonného výboru Slovensko – turkménskej spoločnosti, Viliam Švec, odovzdal prezidentovi Cyklistickej federácie Turkménska, Dovranovi Bakievovi, symbolický dres majstra sveta, ako znak začatia vzájomnej spolupráce.

Stretnutie s predstaviteľmi Zväzu priemyselníkov a podnikateľov Turkménska

11.12.2015

V rámci oficiálnej návštevy PPV a MiZV a EZ SR M. Lajčáka v Turkménsku sa člen výkonného výboru Slovensko – turkménskej spoločnosti, Viliam Švec, stretol s predstaviteľmi Zväzu priemyselníkov a podnikateľov Turkménska.  Do rúk vedúceho kancelárie predsedu ZPaP Turkménska, Rustema Seyidova, bol odovzdaný list Slovensko – turkménskej spoločnosti, s prosbou o nadviazanie rámcového vzťahu medzi STS a ZPaP Turkménska. Spolupráca STS so Zväzom priemyselníkov a podnikateľov Turkménska by mohla napomôcť rozvoju vzťahov medzi slovenskými a turkménskymi organizáciami v oblasti ekonomiky, kultúry a športu.

Návšteva MMF

Začiatkom novembra 2014 navštívila misia MMF hlavné mesto Turkménska Ašchabad. Preskúmala makroekonomický vývoj a prerokovala ekonomické výzvy a politické priority s najvyššími vládnymi činiteľmi, ako aj s predstaviteľmi súkromného sektora a diplomatickým zborom. Návšteva sa zamerala aj na identifikáciu hlavných tém pre nadchádzajúcu konzultačnú misiu v rámci článku IV, ktorá sa má konať v januári 2015. Vo vyhlásení misie sa hovorí:

„Ekonomický rast v Turkménsku je  silný a predpokladá sa dosiahnutie 10-11 % v roku 2014 vďaka rozsiahlym verejným investíciám. Inflácia pravdepodobne zostane jedno- ciferná. Vďaka snahe vlády diverzifikovať vývoz plynu a ohraničeným napojeniam na medzinárodné finančné trhy je dopad hospodárskeho spomalenia v oblasti malý.“

Delegácia MMF sa tiež zúčastnila na konferencii „Monetárna politika, konkurencieschopnosť a ekonomický rast v epoche sily a šťastia Turkménska“. Misia MMF prezentovala výhľad MMF na globálny a regionálny vývoj, ako aj na nedávne práce teamu MMF v oblasti zlepšovania účinnosti verejných investícií v krajinách vyvážajúcich ropu a plyn.

 

správy

 

Misia vyslovila vďaku turkménskym oficiálnym miestam za ich pohostinnosť a konštruktívne vedené rozhovory zamerané na pomoc turkménskym projektom, aby v budúcnosti mohli zabezpečiť vysokú výkonnosť hospodárstva a tak zvýšenie životnej úrovne všetkých skupín turkménskej spoločnosti a udržanie makroekonomickej stability v náročnom ekonomickom prostredí.

Medzinárodná spolupráca v oblasti ropy a zemného plynu sektora Turkménsku: úspechy a vyhliadky   

V novembri 2014 hostilo Expo Center „Sergi köşgi“ medzinárodné fórum o podnikaní v oblasti ropy a zemného plynu, v rámci ktorého sa konala aj expozícia „Ropa a plyn Turkménska – 2014“ a 19. konferencia „Medzinárodná spolupráca v ropnom a plynárenskom sektore Turkménska: potenciál, úspechy, priority“.

Veľkej sektorovej výstavy sa zúčastnilo takmer 600 zástupcov zahraničných predstaviteľov ropného a plynárenského priemyslu, servisných firiem, veľkých medzinárodných organizácií, rôznych štátnych štruktúr, ministerstiev a pobočiek agentúr z Ruska, USA, Veľkej Británie, Nemecka, Číny, Francúzska, Spojených arabských emirátov, Japonska, Malajzie a ďalších európskych, ázijských a krajín SNŠ, ako aj zástupcovia komunity miestnych a zahraničných masmédií. V priebehu trojdňového fóra vedúci organizačných útvarov domáceho palivovo-energetického odvetvia a ich potenciálni partneri diskutovali prakticky o všetkých zaujímavých otázkach týkajúcich sa aspektov a strategických oblastí spolupráce v hlavnom sektore turkménskej ekonomiky.

Medzinárodná konferencia sa zamerala najmä na riešenia ďalšej diverzifikácie ciest turkménskych dodávok ropy a zemného plynu na svetové trhy, investícií do rozvoja ťažby ropy a plynu v Turkménsku, progresívnych metód a technológie pre vyhľadávanie a prieskum ložísk ropy a zemného plynu, ako aj ich moderného spracovania.

Vo svojich správach účastníci fóra zdôraznili, že Turkménsko, ako uznávaný vývozca ropy a zemného plynu, zámerne vytvára mnohovariantnosť dopravného systému plynu a má záujem pracovať na realizácii rady veľkých projektov spoločne so zahraničnými partnermi.

Účastníci kládli osobitný dôraz na projekt plynovodu Turkménsko-Afganistan-Pakistan-India, ktorý podľa zahraničných expertov vychádza zo súčasného vývoja  a zvažuje možnosť výstavby potrubia s linkou v európskom smere.

Vedúci západných spoločností vyjadrili ochotu poskytnúť Turkménsku dodávky najnovších špičkových technológií v oblasti prieskumu a rozvoja ťažko prístupných na súši i na mori polí (v Kaspickom mori v turkménskom sektore), moderného spracovania ropy a zemného plynu a vytvárania nových trás pre dodávky na svetové trhy.

V tejto súvislosti plynovod „Východ-Západ“, ktorý je v súčasnej dobe vo výstavbe, má obrovský význam. Začína v ropných poliach „Šatlyk“ v juhovýchodnej časti krajiny a prechádza Maryjským, Achalským a Balkanským velajatom a dosiahne až po Belek.  Stavba je vo svojom záverečnom štádiu, projekt je určený hrať kľúčovú úlohu v exporte turkménskeho „modrého paliva“ na svetové trhy v každom smere, keď sa veľké ložiská zemného plynu budú sústreďovať v krajine v jedinom integrovanom systéme.

Zvláštnou témou diskusie bolo ekologické hľadisko, na ktoré Turkménsko prikladá veľký význam v rámci modernizácie existujúcich a výstavby nových priemyselných zariadení.

Predložené projekty pre rozvoj nových oblastí a zvýšenie výrobnej kapacity existujúcich získal osobitnú pozornosť návštevníkov a účastníkov výstavy.

Výstavné stánky zobrazovali inovatívne technológie a ponúkli dobrú príležitosť pozrieť sa do budúcnosti palív a energie v rámci komplexu turkménskeho priemyslu.

Formát výstavy a konferencie umožnil to, že odborníci mohli na mnohých obchodných rokovaniach diskutovať o aktuálnych aspektoch spolupráce vedúcich turkménskych agentúr a koncernov priemyslu ropy a zemného plynu so zahraničnými podnikateľmi.